Regulamin - U Semlów

Regulamin został opracowany z myślą o zapewnieniu bezwzględnego bezpieczeństwa oraz przyjemnego pobytu wszystkich Gości, odwiedzających Pokoje Gościnne U Semlów.

Przebywanie na terenie naszego obiektu jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

 1. Dla osób, które opłaciły pobyt na terenie obiektu, korzystanie z infrastruktury, wyposażenia oraz sprzętu jest bezpłatne.
 2. Okres pobytu w obiekcie rozpoczyna się od godziny 14:00 pierwszego dnia i trwa do godziny 11:00 ostatniego dnia wykupionego pobytu.
 3. Zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są w Recepcji U Semlów, ul. Szlak Papieski 313, Bańska Wyżna. Telefonicznie pod nr. +48 18 27 55 412, lub +48 694 683 680. Za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem, usemlow.pl
 4. Wszelkie opłaty dokonywane są w Recepcji U Semlów, ul. Szlak Papieski 313, Bańska Wyżna. Przelewem na konto: BGŻ, 68 2030 0045 1110 0000 0206 8570 lub za pomocą strony internetowej usemlow.pl

  Dane do przelewu:
  Zbigniew Semla
  ul. Szlak Papieski 313, Bańska Wyżna
  Tytuł: Zadatek U Semlów + nazwisko (na które była robiona rezerwacja)

 5. Całodobowo na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby, które dopełnią obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu (najpóźniej w dniu przyjazdu) wg obowiązujących w obiekcie stawek.
 6. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 7. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych oraz mających opłacony pobyt w U Semlów.

  W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana wg cen obowiązujących w danym dniu.

 8. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w U Semlów mogą przebywać na jego terenie od godz. 9:00 do 22:00 po uprzednim powiadomieniu właściciela.
 9. Parking na terenie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym, U Semlów nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego.
 10. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.
 11. Cisza nocna na terenie obiektu U Semlów odbywa się w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego.
 12. Osoby przebywające na terenie obiektu U Semlów ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie niezwłocznie obciążony kosztami jej naprawy lub wymiany na nową.
 13. Zgubienie klucza od pokoju powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.
 14. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia obiektu U Semlów prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi.
 15. Goście korzystający z usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli.
 16. W szczególności zabrania się, palenia papierosów w pokojach i na terenie obiektu U Semlów.
 17. Zabrania się przywożenia zwierząt do Pensjonatu.
 18. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa oraz należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 19. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza pokojem.
 20. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
 21. Regulamin U Semlów podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej usemlow.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania i zaakceptowania przez klienta podczas czynności meldunkowych w naszym obiekcie.
 22. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli ośrodka i obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.

Udanego pobytu z widokiem na Tatry życzą Gospodarze.

Zapraszamy do polubienia naszego profilu.